Virtuelizacija desktopa i radnog okruženja uz centralizaciju IT resursa

Nasuprot tradicionalnim kancelarijama sa desktop računarima koji nisu prilagođeni uniformnim radnim mestima i iziskuju stalno održavanje, u ponudi je moderna kancelarija, bazirana na tehnologiji zero klijenata. Primenom koncepta virtuelizacije desktopa, omogućeno je deljenje resursa jednog servera na preko 30 zero klijenata, dok tim koji radi na njima ima iste mogućnosti kao na klasičnom računaru. Osnovna prednost je efikasan rad. Međutim, važno je i istaći da su svi poslovni podaci centralizovani i zaštićeni na jednom mestu, a oprema u kancelariji ne stvara prašinu, toplotu niti buku. Ogroman posao vezan za održavanje tradicionalnih računara, stalne reinstalacije i podešavanja praktično nestaje. Pored toga, uštede se ogledaju kroz nižu inicijalnu cenu rešenja, manju potrošnju električne energije i ekonomičnije kasnije unapređenje i proširenje sistema.

Sveobuhvatno rešenje za preduzeća i obrazovne ustanove smo upotpunili hardverskom ponudom koja centralizuje glavne IT resurse dok korisnici ispred sebe imaju samo osnovne periferije. Korišćenje zero klijenata čini da održavanje sistema, zaštita podataka, uvođenje novih korisnika kao i optimizacija resursa (prostora na disku, potrošnja el. energije) bude drastično efikasnija.

 • Centralizovani i zaštićeni podaci na jednom mestu – serveru, redundantnost podataka je osigurana
 • Nema generisanja buke, toplote od strane radnih stanica
 • Uprošćeno održavanje centralnog servera jer desktop jedinice tj. zero-klijenti ne zahtevaju održavanje (nema komponenti kao što su napajanje, HDD, itd)
 • Značajno manji utrošak električne energije
 • Jednostavniji upgrade sistema jer se unapređuje samo centralni server.
 • Jednostavna instalacija jer radne stanice ne poseduju operativni sistem
 • Ušteda na licencama OS-a
 • Idealno rešenje za računarske kabinete škola i obrazovnih ustanova
 • Podrška za NetSupport School
 • Okruženje za korisnika identično je okruženju na klasičnom desktop računaru
 • Zauzima mnogo manje prostora
 • Endpoint sigurnost. Sam zero-klijent ne sadrži podatke već predstavlja samo pristupnu tačku.

Uz dostupnu projektnu dokumentaciju dobija se računarski sistem koji traje i ne staje.