Upravljanje HR alatima i razvojem ljudskih potencijala

Naše partnerstvo u domenu razvoja i digitalne transformacije radnog okruženja nam pruža mogućnost konsaltinga i kreiranja dinamičnog i interesantnog osveženja radnih procesa kroz raličite scenarije igrivosti/gejmifikacije.

Ubrzo ćemo objaviti par studija slučaja. Do tada pogledajte:
Portfolio usluga namenjenog ugostiteljskom sektoru
Opcije koje nudi predefinisano HR okruženje

Kompanije u poslednjoj dekadi traže način da unaprede radno okruženje da bi time osigurale svoju atraktivnost u očima budućih i trenutno zaposlenih radnika. Razloga je mnogo ali poslovna dinamika je takva da se osobine prilagodljivosti, polivalentnosti i snalažljivosti visoko cene. Zaključak je da takve osobine zaposlenog dolaze na videlo tek stečenim osećanjem o organskoj pripadnosti celini. To se ne može postići starim metodama…. radi se o visokom voljnom momentu koji mora biti sistemski podržan. Motivacija više ne uključuje samo novčanu komponentu. Više od svih parametara koji utiču na to da zaposleni razvije osećaj pripadnosti i lojalnosti je demonstrirana “pravičnost” sistema i okruženja tj. ono što u idealnim uslovima nazivamo meritokratijom. DAST DOO je stečene zaključke pretočio u ciljano partnerstvo koje ima za cilj da radno okruženje učini merljivim za sve aktere i na taj način omogući poslodavcu uticanje na pravilan i ravnomeran razvoj obima posla/aktivnosti i adekvatnu raspodelu.

 • Uspostavljanje baze podataka zaposlenih
 • Upravljanje radnim vremenom
 • Upravljanje godišnjim odmorima
 • Uspostavljanje načina merenja performansi
 • Predviđanje preopterećenja prilikom otpuštanja, otkaza tj modifikacija tima.
 • Definisanje aktivnosti poslovnih celina i periodičnih celina, (celina aktivnost/period -> cilj -> modifikacija)
 • Definisanje potrebnih veština i otkrivanje postojećih veština koje pripadaju poslovnom modelu/timu/zaposlenom.
 • Sistem upravljanja obukama, dupliranje veština, smanjivanje rizika po poslovno okruženje.
 • Upravljanje slučajem zaposlenog (komunikacija, pravila itd)
 • Uspostavljanje okruženja za nadgledanje sistema od strane zaposlenih.
 • Napredna Analitika
 • Napredna igrivost/gejmifikacija kroz bodovanje i elemente slobodnog izbora.

 Igra je početak aktivnosti volje, razlog radoznalosti i cilj učenja.