Podrška razvoju web i IT infrastrukture

Decentralizovan sistem je onaj koji postoji onda kada  škola/organizacija nabavlja računarsku opremu iz više faza uslovljenih preduzećem koje striktno vrši prodaju često bez adekvatnog projekta ili ideje. Održavanje takvog sistema predstavlja izazov za svakog administratora koji bi eventualno radio u samoj organizaciji. Slučaj je takav da u manjim organizacijama i školama još uvek nije predviđeno navedeno radno mesto. Ostaje jedino moguće rešenje i to obraćanje spoljnom saradniku-firmi koja bi to preuzela na sebe. Danas postoje razne forme ugovora o održavanju ali iskustvo pokazuje da je održavati decentralizovan sistem neisplativo zbog veoma čestih problema koje je teško dijagnostifikovati. Svaki serviser koji dođe ne može imati znanje iz svake oblasti problema koji se mogu javiti. Njegov put počinje i završava se u nedoumici i najčešće jedino što može učiniti je reinstalacija određenog računara koji bi po situaciji veoma brzo mogao biti  spreman za ponovnu reinstalaciju. Od korisnika koji pretrpavaju tvrde diskove i modifikuju sistemska podešavanja do raznih mogućih hardverskih problema, ono što najviše sprečava efikasno održavanje je nepostojanje koherentne strukture IT sistema, naročito njegovog mrežnog dela. Ko i na koji način je adresirao računare? Po kom principu oni komuniciraju ili zašto ne? su pitanja na koji svaki serviser koji dođe u ustanovu mora iznova da pronikne.

U našoj perspektivi serverskog okruženja naročito primenom virtuelizacije i korišćenjem zero klijenata sva logička i softverska problematika se rešava na serveru, a radne stanice u najvećem broju slučajeva mogu imati kvarove hardverske prirode koje za servisere pomenutih firmi predstavlja rutinski zadatak. Znajući to održavanje takvog sistema postaje moguće i efikasno.

Sigurnost

Jedna od značajnih oblasti je i sigurnost. Sigurnost u okviru IT sistema se može predstaviti na više nivoa i to:

  • sigurnost podataka  (rešenja: automatsko arhiviranje tzv. RAID)
  • privatnost podataka (rešenja: identifikacija korisnika i definisanje prava, uvođenje podmreža (subneting) u postojeću računarsku mrežu i izbor serverskog OS-a)
  • zaštita od zloupotreba (rešenja: mogućnost prećenja određenih aktivnosti korisnika kao i softver za upravljanje i izveštavanje)
  • zaštita od virusa
  • zaštita od štetnog Internet sadržaja

Ako sistem ne pruža adekvatnu sigurnost na bilo kom od navedenih nivoa, u određenom neželjenom scenariju može doći do značajnog gubika operativnosti organizacije.

U svakoj od navedenih oblasti u mogućnosti smo da ponudimo priznata i kvalitetna rešenja koje odlikuje odličan odnos cene i kvaliteta kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja u toj oblasti, a kao jedan od najvažnijih kriterijuma je lakoća korišćenja sa idejom da napredan korisnik sistema može imati uvid u sve njegove aspekte.