Podrška & Rešenja

Podrška vašem poslovanju primenom praktičnih i tehnički naprednih alata kao i predstavljanje adekvatnih rešenja za izražene potrebe.
Sigurno možemo pomoći.

Metrika & Analitika

Svako ponuđeno rešenje i saradnja podrazumeva uspostavljanje merljivosti oblasti u kojoj se uvode nova rešenja.
Primetićete promenu - Dobićete perspektivu.

Partnerstva

Razvili smo ciljana partnerstva da bi portfolio rešenja koja nudimo obezbedio nov pristup problemima sa kojima se susrećete.
Out-of-the-box savetovanje, brainstorming za sve vaše nedoumice.

 • PaperOffice nudi sve što vam je potrebno za vašu kancelariju bez papira. Upravljajte svojim dokumentima na jedinstven način i pristupite svim vrstama informacija brzinom munje. Sve je dostupno svuda i vaši podaci ostaju bezbedno šifrovani u vašem PaperOffice-u.

  • AI-bazirano automatsko arhiviranje
  • Potpuno usklađen sa GDPR-om
  • Pronađite sve u trenu
  • Svi dokumenti u centralizovanoj bazi podataka
  • Nije u oblaku i ne zahteva internet vezu
  • Sve vrste dokumenata - uvoz putem skenera / mobilnog telefona / tableta, virtuelnog štampača i integracija sa Windows-om
  • Digitalizacija poslovnih procesa
  • Upravljanje kontaktima i adresama
  • Automatsko arhiviranje dokumenata uz pomoć PIA (PaperOffice Inteligentno Arhiviranje)
  • NAS povezivanje (Synology i QNAP)
  • Dodeljivanje i upravljanje tokom rada zahvaljujući kontroli toka posla
  • Centralna administracija korisnika

  Sve u vezi dobijanja potpune digitalne kancelarije bez papira za podršku vašem poslovanju. PaperOffice je idealan alat za knjigovodstvene agencije i preduzeća koja upravljaju velikom količinom dokumentacije. .
 • Zoho Analytics je rangiran među lidere u konkurentnom BI i analitičkom prostoru, vodeći u različitim kategorijama kao što su funkcije analitike, vizuelizacija i otkrivanje podataka, kontrolne table, kartice sa rezultatima i izveštavanje, korisničko iskustvo (UX) i bezbednosne funkcije. Iz perspektive korisničkog iskustva, možemo videti da Zoho analitika vodi kroz sve aspekte korisničkog iskustva (UX) koji su ispitani, od tehničkih apekata do licenciranja.

  • Integracija podataka uz pomoć 250+ izvora podataka uključujući fajlove, web URL, baze podataka, biznis aplikacije itd.
  • Automatsko modelovanje podataka
  • Filtiranje, transformacija i obogaćivanje podataka
  • Katalogizacija podataka uz pomoć različitih obeleživača radi lake pretrage i praćenja
  • Vizuelna Analiza podataka
  • Unificirani biznis pregledi po sektorima - šabloni izveštaja
  • Kontekstualno pripovedanje uz pomoć AI koji daje odgovore na postavljena pitanja
  • Prediktivna analitika uključuje predviđanje trendova i razvoj ključnih poslovnih metrika
  • What-If Analiza simulira kompleksne scenarije i pruža uvid u poslovni uticaj radi otkrivanja optimalnih ishoda
  • Modularna ugradnja (embedding) na web-sajt ili mobilnu aplikaciju uključuje SSO API/ SAML autentifikaciju
  Otkrijte više o ovom naprednom alatu na posebnoj stranici Zoho Analytics.
 • DAST DOO je zastupnik renomirane kompanije NetSupport Ltd. za srpsko tržište koja se poslednjih 28 godina bavi razvojem inovativnih rešenja za škole i preduzeća, i u ovom trenutku podržavaju 16 miliona korisnika u 90 zemalja širom sveta. Svaki navedeni proizvod možete preuzeti i testirati u vašem okruženju bez obligacija. Mi ćemo biti zadovoljni da vam pomognemo i odgovorimo na bilo koje eventualno pitanje ili zahtev koji imate. Rešenja u ponudi podrazumevaju sledeće mogućnosti:

  • Rad sa udaljene lokacije
  • Trajno licenciranje po računaru
  • Daljinska kontrola računara.
  • Nadgledanje udaljenih sistema pomoću interaktivnih sličica
  • Inventar hardvera i softvera
  • Daljinska Instalacija aplikacija
  • Transfer i distribucija fajlova
  • USB nadgledanje i obezbeđenje sigurnosti na svakoj tački infrastrukture (endpoint security)
  • Nadzor štampača
  • Merenje iskorišćenosti aplikacija i interneta
  • Fleksibilan alat za upozorenja
  • Kompletna verzija softvera dostupna za probu na 40 računara
  Otkrijte više o NetSupport proizvodima na posebnoj stranici NetSupport rešenja..
 • DAST DOO je analizom poslovanja uslužne delatnosti pripreme i dostavljanja hrane uvideo slabost trenutne ponude. Portali koji su u poslednje vreme osvojili tržište dostave hrane (Donesi, Wolt, Glovo) svojom poslovnom ponudom ugrožavaju razvoj malih ugostiteljskih preduzeća čija delatnost spada u niskoakumulativnu granu. Naime naplaćujući visoke provizije na svaku porudžbinu koji prođe kroz njihov sistem oni čine da sveukupna ponuda bude skuplja za krajnjeg potrošača a da glavnica profita nije usmerena na proizvođača hrane koji trpi visoke troškove za obavljanje delatnosti (kirije, energija, plata zaposlenih). DAST DOO kroz partnerstvo predstavlja rešenje koje omogućava ugostitelju da dostavlja svoje proizvode i obroke bez dodatnih troškova provizije:

  • Bez provizije za svaku porudžbinu
  • Neograničen broj porudžbina kroz sistem bez provizija i skrivenih troškova
  • Podrška za više lokacija (npr. lanac restorana)
  • Potpuna transparentnost bez ugovornih obaveza
  • Napredan sistem marketinških aktivnosti (akcije, popusti, kuponi itd.)
  • Napredna statistika uz vizuelizaciju (mape)
  • Naručivanje omogućeno sa vašeg websajta ili FaceBook stranice
  • Podrška za sve tipove ekrana (telefoni, tableti itd)
  • Prijem porudžbina u realnom vremenu
  • Prijem porudžbina na posebnu mobilnu aplikaciju na telefonu u kuhinji i direktna štampa na termalni štampač
  • Mogućnost naplate u samoj aplikaciji kreditnom karticom
  • Precizno definisanje zona dostave na mapi i eventualnih dodatnih troškova/naplate.
  Otkrijte više o revoluciji u dostavi hrane.
  Podržava SquareDV A Lead Generation Company.
 • Kompanije u poslednjoj dekadi traže način da unaprede radno okruženje da bi time osigurale svoju atraktivnost u očima budućih i trenutno zaposlenih radnika. Razloga je mnogo ali poslovna dinamika je takva da se osobine prilagodljivosti, polivalentnosti i snalažljivosti visoko cene. Zaključak je da takve osobine zaposlenog dolaze na videlo tek stečenim osećanjem o organskoj pripadnosti celini. To se ne može postići starim metodama.... radi se o visokom voljnom momentu koji mora biti sistemski podržan. Motivacija više ne uključuje samo novčanu komponentu. Više od svih parametara koji utiču na to da zaposleni razvije osećaj pripadnosti i lojalnosti je demonstrirana "pravičnost" sistema i okruženja tj. ono što u idealnim uslovima nazivamo meritokratijom. DAST DOO je stečene zaključke pretočio u ciljano partnerstvo koje ima za cilj da radno okruženje učini merljivim za sve aktere i na taj način omogući poslodavcu uticanje na pravilan i ravnomeran razvoj obima posla/aktivnosti i adekvatnu raspodelu.

  • Uspostavljanje baze podataka zaposlenih
  • Upravljanje radnim vremenom
  • Upravljanje godišnjim odmorima
  • Uspostavljanje načina merenja performansi
  • Predviđanje preopterećenja prilikom otpuštanja, otkaza tj modifikacija tima.
  • Definisanje aktivnosti poslovnih celina i periodičnih celina, (celina aktivnost/period -> cilj -> modifikacija)
  • Definisanje potrebnih veština i otkrivanje postojećih veština koje pripadaju poslovnom modelu/timu/zaposlenom.
  • Sistem upravljanja obukama, dupliranje veština, smanjivanje rizika po poslovno okruženje.
  • Upravljanje slučajem zaposlenog (komunikacija, pravila itd)
  • Uspostavljanje okruženja za nadgledanje sistema od strane zaposlenih.
  • Napredna Analitika
  • Napredna igrivost/gejmifikacija kroz bodovanje i elemente slobodnog izbora.
  Više o mogućnostima unapređenja poslovnog okruženja za zaposlene. Igra je početak aktivnosti volje, razlog radoznalosti i cilj učenja. .
 • Mobilne aplikacije su zamenile potrebu za web sajtom. Tačnije, bolje je razviti aplikaciju za mobilni telefon koja može biti viđena i sa desktop računara nego razvijati web-sajt i prilgođavati ga mobilnim telefonima. Inovacija koja to omogućav je tzv. PWA (Progressive Web App) mobilna aplikacija dostupna na web-u bez potrebe za instalacijom itd. DAST DOO nudi mogućnost brzog razvijanja mobilne aplikacije (nativne IOS, Android i/ili PWA). Garantujemo razvoj za manje od 4 nedelje aplikacije sa sledećim mogućnostima:

  • Aplikacije sadržaja, eProdavnice, Nativne i PWA
  • Jedinstveni upravljački back-office sa podrškom za timove
  • Bez provizija na prodaju u okviru vaše eProdavnice
  • Bez reklama i brendinga osim vašeg
  • Visoka dostupnost (PWA), naša infrastruktura
  • Čuvanje podataka i back-up na 3 različite lokacije
  • Push notifikacije, SMS notifikacije, Geo alerting
  • Statistike
  • Monetizacija, upravljanje reklamama
  • Katalog proizvoda, Kupovina u okviru aplikacije
  • Upotreba vašeg imena domena.
  • Napredan keš sistem, korišćenje aplikacije u oflajn modu.
  • Spoljni sadržaj: Youtube, Wordpress, Facebook, Flickr itd.
  • Podrška za audio u pozadini, audio player itd.
  • Upravljanje događajima, kalendarom, mapama, formularima
  • Korisničke grupe, profili korisnika
  • Chat sistem
  • Lojalti kartica, Club kartica, Kuponi
  • Upravljanje lojalti programom, sistem nagrada
  • Upravljanje potrošačima/klijentima

  Sve u vezi dobijanja potpune mobilne aplikacije za podršku vašem poslovanju. Mobilna aplikacija je prepoznatljiv alat sveobuhvatnog unapređenja vidljivosti vašeg poslovanja. .
 • Sveobuhvatno rešenje za preduzeća i obrazovne ustanove smo upotpunili hardverskom ponudom koja centralizuje glavne IT resurse dok korisnici ispred sebe imaju samo osnovne periferije. Korišćenje zero klijenata čini da održavanje sistema, zaštita podataka, uvođenje novih korisnika kao i optimizacija resursa (prostora na disku, potrošnja el. energije) bude drastično efikasnija.

  • Centralizovani i zaštićeni podaci na jednom mestu - serveru, redundantnost podataka je osigurana
  • Nema generisanja buke, toplote od strane radnih stanica
  • Uprošćeno održavanje centralnog servera jer desktop jedinice tj. zero-klijenti ne zahtevaju održavanje (nema komponenti kao što su napajanje, HDD, itd)
  • Značajno manji utrošak električne energije
  • Jednostavniji upgrade sistema jer se unapređuje samo centralni server.
  • Jednostavna instalacija jer radne stanice ne poseduju operativni sistem
  • Ušteda na licencama OS-a
  • Idealno rešenje za računarske kabinete škola i obrazovnih ustanova
  • Podrška za NetSupport School
  • Okruženje za korisnika identično je okruženju na klasičnom desktop računaru
  • Zauzima mnogo manje prostora
  • Endpoint sigurnost. Sam zero-klijent ne sadrži podatke već predstavlja samo pristupnu tačku.
  Uz dostupnu projektnu dokumentaciju dobija se računarski sistem koji traje i ne staje .