HTML

HTML (skraćeno: HyperText Markup Language) je standardizovani jezik koji služi za kreiranje web stranica.

Napisan je u formi HTML elemenata koji se otvaraju i zatvaraju tagovima . HTML tagovi su uglavnom upareni kao što je slučaj na primer sa H tagovima , međutim ima i tagova koji se ne zatvaraju kao što je sličaj sa IMG tagovima . Prvi neupareni HTML tag je start koji se završava sa end tagom. HTML elementi su gradivni blokovi svakog web sajta.

Web browser-i čitaju HTML dajući korisniku vizuelni prikaz opisane stranice, ali ne i prikaz HTML tagova i korišćenih skripti. Ipak, napredovanjem web pretraživača moguće je pogledati kod na svakoj stranici na internetu ukoliko želite da vidite šta se krije iza interfejsa koji je iscrtan na vašem ekranu. Pored opisnog jezika HTML koristi se i CSS koji služi za opis pomenutih elemenata, i definisanje njihovog izgleda (layout-a).

Naši radovi :KONTAKT :NAPOMENA:
Web prezentacija se radi do trenutka kada je klijent u potpunosti bude zadovoljan uradjenim poslom.
Postupak izrade može se pratiti na dogovorenoj internet adresi.
Plaćanje je u dve rate, na početku 1/2 od ukupne cene, i ostatak na kraju posla kada prebacujemo sajt na internet.
Sve stvari vezane za zakup domena (naziv sajta) završavamo za klijenta.
Vaš zakup domena i hostinga kod provajdera.
Vaš izbor domena (co.rs, rs, com, net,…).