Administracija i ažuriranje web sajta (Održavanje sadržaja sajta):

Unos svežih ili skidanje zastarelih informacija i podataka, tekstova, članaka,
slika, grafikona, tabela, audio i video sadržaja itd.
Dodavanje novih i uredjenje postojećih stranica
Izrada i redizajn logoa, banera i sličnih aplikacija
Kodiranje, vizuelno i funkcionalno podešavanje
Optimizacija dobijenog materijala za upotrebu na internetu
Održavanje sigurnosti i čuvanje sadržaja web sajta – redovni bekap podataka
SEO web stranica i ključnih delova sadržaja
Organizacija navigacije i optimizovanje pretrage sadržaja web sajta
Održavanje email funkcije i organizovanje emailing promocije

Tehničko održavanje web sajta (Održavanje funkcionalnog sistema sajta):

Ažuriranje, optimizaciju i backup baze podataka
Održavanje i razvoj sistema sigurnosti, zaštitu i backup sajta
Otvaranje i održavanje email naloga i tehničku podršku elektronske pošte
Rešavanje problema u funkcionisanju sajta ili pojednih delova i popravke grešaka
Redizajn, osvežavanje dizajna i grafike
Softverska prilagodjavanja i instalacije
Praćenje efikasnosti sajta i implementiranje novih web standarda
Kontrola optimizovanosti web sajta po svim elementima i nivoimaKONTAKT :